خرید کتاب دانشگاهی

ایران پیپر مرجع خرید کتاب دانشگاهی و کتابخوانی قبل از شیوع ویروس تاج جهانی نیز با مشکلات زیادی روبرو بود. در نتیجه ، فروش کتاب به اندازه آنهایی که شایسته جامعه ایران بودند نبود. شیوع موج جدیدی از ویروس دوباره وضعیت بازار کتاب را تحت تأثیر قرار داده است.

محمد حقی ، مدیر انتشارات کتابخانه معارف خرید کتاب دانشگاهی، در مصاحبه با خبرنگار آژانس آنا اظهار داشت: طبق طبقه بندی موسسه کتاب های خرید کتاب دانشگاهی ، مربوط به آمار انتشارات فعال خرید کتاب دانشگاهی در کشور تا سال 2017 است که در یک کتاب منتشر شده است؛ یک طبقه بندی چهارگانه وجود دارد. ناشر غیرفعال خرید کتاب دانشگاهی ؛ ناشری که سالانه یک کتاب منتشر می کند. ناشر شغل کم؛ ناشری که حداکثر 20 کتاب در سال منتشر می کند. ناشر میوه دار؛ بین 20 تا 50 کتاب و ناشران حرفه ای؛ این ناشر است که بیش از 50 کتاب در سال منتشر می کند.

وی ادامه داد: از حدود 11000 مجوز انتشار خرید کتاب دانشگاهی که وجود دارد ، سالانه حدود 4000 ناشر کتاب چاپ می کنند. حدود 3000 خانه انتشارات کم کار هستند ، حدود 600 ناشر کار بیش از حد دارند و فقط 286 خانه نشر حرفه ای در کشور وجود دارد که سالانه بیش از 50 جلد کتاب منتشر می کنند و حدود 3000 خانه انتشارات وجود دارد که فقط اسمی دارند. شیوع coronavirus این آمار را جابجا می کند.

مدیر انتشارات کتابخانه معارف خرید کتاب دانشگاهی با اشاره به شرایط نامساعد در بازار نشر کتاب و فروش کتاب ، درباره وضعیت تولید کتاب ، نشر و فروش امروزه گفت: “من با تعدادی از انتشارات خرید کتاب دانشگاهی در کشور از طریق دوستی و ارتباط برقرار می کنم. من آثار و آثار آنها را دنبال می کنم ؛ “اکثر آنها به عنوان یک اقدامات پیشگیرانه چاپ می شوند ، به این معنی که حتی اگر کتابی آماده باشد ، آن را منتشر نکرده اند. حتی کتاب فروشی ها هنگام خرید بسیار مراقب هستند.

حقی با بیان اینکه آمار و اطلاعات من القایی ناقص از 10 ، 12 فروشگاه بوده و ادعای جمع شدن را ندارد ، گفت: فروش کتابفروشی ها که بیشتر آنها هدایای مد ، لوازم التحریر و هدایا بود ، چهل درصد کاهش یافت ، و بعضی از فروشگاه ها کتاب و هدایای فانتزی آنها حدود 50 تا 60 درصد بود ، در حالی که هزینه های فروشگاه خرید کتاب دانشگاهی از جمله اجاره و حقوق و غیره 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ افق مشخصی برای تغییر اوضاع وجود ندارد ، خاطرنشان کرد: ناشران خرید کتاب دانشگاهی باید نیروی کار خود را تنظیم کنند یا ساعات کار را کاهش دهند ، در غیر این صورت افزایش درآمدی مشاهده نمی شود. البته این روزها روشهایی برای تبلیغ کتاب وجود دارد ، اما در مورد همه ناشران خرید کتاب دانشگاهی کاربردی نیست و تعدادی از ناشران می توانند این کار را انجام دهند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>