مقایسه چاپ بنر فلکس و وینیل

چاپ بنر فلکس :
چاپ بنر فلکس این ایام تقریباً در کلیه جور رویدادهای کوچک میزان دارایی مضاعف مورد به کارگیری قرار میگیرد . ما همینطور شاهد به کارگیری از بنر فلکس در رویدادهایی مثل جشن و پایکوبی های میلاد هستیم . یقین داشته باشید که مشغول کننده نبودن ساعات عمل طاقت فرسا برای برقراری رابطه بدون نقص با استعمال از ترموکوک , مداد پباده سازی , مواد صنعت های دستی است .
چاپ فوری فلکسی
معلمان کهن مدام به ما پروژه می دادند یا این که غالباً آن را تعطیلات تعطیلات تابستانی و زمستانی می نامیدند که تقریباً هفته پیشین پیشین از بهره‌برداری مدرسه ها ما‌نده بود . فعلا خیر , اکنون مطمئناً در عصر دیجیتالی هستیم که مدل نوتبوک نخستین ورزش با ارائه جایگزین شده‌است , نمودارها , اکسل , پاورپوینت و بخش اعظمی از دانشکده ها سماجت دارا هستند که درخصوص فلکس , تخته های آفتابی که به حالت تابلوی اعلان به کارگیری میگردند , ارائه دهند .

بنر فلکس نسبت به بقیه رسانه های چاپی تقریبا ارزانتر است . همینطور قابل تغییر تحول است و کاربرد آن یکسری برابر می شود . درفش فلکس را می توان در هر مقدار یگانه چاپ کرد ولی بیشتر چاپگرها امر نمی گیرند که در آن یک بعد ها کمتر از 3 متر مربع باشد چون می‌تواند رمز چاپگرهای فلکس چاپ شود . تعداد مقداری از شما در هر مقدار ای به شما توصیه می دهند البته به صورت به طور همزمان شمارا برای دستکم IEE یعنی 3ft x 2ft برای مثال شارژ می نمایند . 6 متر مربع فلکس , که می بایست در هر مکانی میان INR 100 / – تا INR 200 / – متعدد باشد از پرینتر تا دستگاه چاپ مطابق با هر دستگاه , جوهر رنگی مورد به کارگیری , مکان , ارتباط با دستگاه چاپ و غیره .

یکی‌از روشهای چاپ فلکس از وینیل بالاتر است , کوانتومی از فلکس است که به صورت هر ساله چاپ می شود و ظهور آن که واقعاً فنین است .

چاپ بنر وینیل : چاپ فلکسی ارزان
مواد وینیل در گونه های متمایز مثل وینیل حلال سازگار با محیط زیست موجود است که طبق ترجیح می‌تواند با و فارغ از لمینیت باشد . جوهر وینیل جت هم تعیین بخش اعظمی از موسسه ها این ایام است چون در مقایسه با وینیل معمولی , وینیل ستاره یا این که وینیل حلال سازگار است .

چسباندن وینیل در یک نمایشگاه چندان سهل وآسان نیست چون چسباندن دستی وینیل دستی آماتور باعث به تشکیل حباب می شود و کل مواد به هدر میروند و ظاهری مطلوبی پیدا می نمایند . پیشنهاد میشود هنگام چسباندن مواد وینیل , از یک پاستر ماهر به کارگیری نمائید .

هزینه مواد وینیل

وینیل حلال اکو – INR 75 / – به INR 115 / –

جوهر جت وینیل – INR 90 / – به INR 130 / –

وینیل معمولی – INR 25 / – به INR 40 / –

چسباندن میتواند معمولی باشد , چه بسا می توان با نصب وینیل بر روی سنبورد که عموماً 3 میلی متر یا این که 5 میلی متر ضخامت دارااست , تعیین کرد .

وینیل تقریبا نسبت به فلکس از کیفیت بالاتری شامل است و در حالتی که در یک اتفاق افتاد شناخته شده کمپانی میکنید , خوبتر است در حالتی‌که با تخته وینیل بروید , در حالتی‌که تخته دیگری است موجود است , کارایی نمایید در کنار صندلی آفتاب در کنار تعداد یه خرده از مبنا قرار بگیرید . همینطور می‌توانید با مواد فلکس ستاره ای که مضاعف عالی به لحاظ میرسد و از نیز مختلفی است , آزمون نمائید .

چاپ وینیل هم در هند رو به ارتقا است .

ایندکسر