مزیت های کتابخانه مجازی

طبق گفته گودیر ، کارمندان آمازون در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی در فروش کتاب های الکترونیکی انجام داده اند ، به طوری که فروش کتاب های صوتی و کتاب های دیجیتال در مقایسه با کتاب های چاپی قبل از شیوع ویروس کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. گزارش های آمازون افزایشContinue reading “مزیت های کتابخانه مجازی”